• Voorzitster | Initiatiefneemster

  Marion van den Waardenberg

  Het initiatief is genomen door Marion van den Waardenberg en wordt inmiddels gesteund en gedragen door Stichting Natuurlijk Gaia. Haar werk (en spirituele ervaring) brachten haar op dit idee. Natuurlijk Gaia is een antwoord op de tekorten in de samenleving en de soms onmenselijke en onverdraaglijke situaties van mensen met dementie en hun familie. Natuurlijk Gaia staat voor menselijkheid, samenwerking, natuur, schoonheid, eenvoud en levenskwaliteit. Volgens Marion is dementeren geen ziekte maar een overgangsfase. Dat betekent dat het mogelijk is om mensen te helpen. Tot nog toe ontving zij veel weerstand van reguliere denkers. Toch heeft zij al jaren ervaring hiermee met goede resultaten. Juist door de crisis lijkt erop dat de tijd rijp is voor nieuwe inzichten en om anders met het leven om te gaan.

  Stel je vraag aan Marion
  Marion van den Waardenberg
 • Secretaris | Penningmeester

  Mireille Cordewener

  de functie secretaris/penningmeester biedt mij de mogelijkheid om van dichtbij mee te maken hoe het project zich ontwikkelt. De ‘weg van de geleidelijkheid’, waar Marion het altijd over heeft, daar 'groei' ik in mee zeg maar. Als toekomstige bewoner in het project is het fijn om alles van dichtbij mee te maken en straks als bestuurslid voor en namens de bewoners 'onze bewonersbelangen' mede te behartigen.

  Maak kennis met Mireille
  Mireille Cordewener
 • Mede-bestuurslid

  Dick Ellenbroek

  Ik (Dick) ben gevraagd als raadsman om zo Marion te kunnen helpen om dit project, dat voortbouwt op haar levenswerk, dat is de zorg voor dementerenden en andere zorgbehoeftigen, te realiseren. Ik doe dit omdat ik veel ervaring heb met het realiseren van bouwkundige projecten en ik dit ook een prachtig vernieuwend voorbeeld vind, waarbij de commercie zo ver mogelijk weg staat en het ideaal en de intentie van de bewoners maatgevend zijn. Dit is belangrijk omdat we allemaal straks te maken krijgen met ouderdom en een behoefte aan zorg en hulp. Het is tijd dat de maatschappij zich daarvoor aanpast omdat we dit via de reguliere wegen waarschijnlijk niet meer kunnen regelen. Onbaatzuchtige hulp en liefde zal dan essentieel worden om te overleven.

  Neem contact op met Dick
  Dick Ellenbroek
 • Mede-bestuurslid

  Lida Ellenbroek

  Ik (Lida) heb mij als raadsvrouw aan Natuurlijk Gaia verbonden omdat het een project van Marion is uit liefde voor de medemens met als doel in harmonie samen te leven. Tevens omdat het een bouwproject is in een prachtige omgeving op basis van natuurlijke en duurzame materialen waarin het goed leven is.

  Stel je vraag aan Lida
  Lida Ellenbroek