• Adviseur Ruimtelijke activering bij het Rijk

  Hans Leeflang

  Boekel, een gemeente in Noord Brabant, heeft iets bijzonders: zij staan vooraan als het gaat om het experimenteren met nieuwe verhoudingen tussen overheid en energieke samenleving. Minder regels, meer vertrouwen in burgerinitiatief. In Boekel kan je zien hoe de nieuwe Omgevingswet zou kunnen uitpakken. En het is geen toeval, dat in die gemeente enkele nieuwe praktijken zichtbaar worden waar we in het Jaar van de Ruimte naar op zoek waren. In Ecodorp Boekel en in Natuurlijk Gaya wordt heel concreet gewerkt aan het Nederland van 2040. De landmakers Marion van den Waardenberg en Ad Vlems maken het nieuwe Nederland met hun visie, passie, vrienden en daadkracht.

  Natuurlijk Gaya in Venhorst is voor mij een verkenning van nieuwe vormen van samenleving, in de relatie met jezelf, de andere ander en de aarde. Een laboratorium voor anders omgaan met ruimte en gezondheid, een van de 7 onvermijdelijke opgaven uit het Manifest 2040 (zie www.wijmakennederland.nl ). Met mijn aandacht, netwerk en ervaring steun ik Marion en de haren van harte om haar droom voor een nieuwe wereld vorm te geven. En hoop dat dit experiment in Boekel weer anderen in ons land en in de wereld inspireert om tot een meer verbonden samenleving te komen.

  Hans Leeflang is adviseur Ruimtelijke Activering bij het Rijk en tevens bestuurslid van ondermeer het opleidingsinstituut Bodymind en het religieus- humanistische Apostolisch Genootschap.

  Hans Leeflang
 • Natuurarts

  Hans Reijnen

  Reünie met Gaia

  Als ik dit soort nieuwe ontwikkelingen zie, zoals het bedenken en ontwerpen van een project als Natuurlijk Gaia, dan word ik helemaal blij. Het is een heel recente ontwikkeling dat nu eindelijk 190 wereldleiders op een lijn kwamen in de aanpak van de opwarming van de aarde. We moeten natuurlijk nog zien of ze hun woorden zullen omzetten in daden. Voor mij staat in elk geval vast dat het de hoogste tijd is om Gaia en onszelf te redden en onze verbinding met de natuur diepgaand te herstellen. Gelukkig zijn er steeds meer mensen die doordrongen raken van deze noodzaak.

  Juist daarom is het woon-zorg project Natuurlijk Gaia een kolfje naar mijn hand als vermoedelijke trendsetter in de nieuwe tijd. Bouw- en woningtechnisch past het geheel in de nieuwste ontwikkelingen van ecologisch en zoveel mogelijk energie neutraal bouwen. Ik zou de architect alsnog willen oproepen om zoveel mogelijk de filosofie te volgen van architect Thomas Rau uit Amsterdam die een geheel nieuw ‘cradle to cradle’ concept van bouwen bedacht heeft waarbij hij ervan uit gaat dat geen grondstoffen meer verloren mogen gaan. Hij werkt zelfs met een materialenpaspoort en denkt al na over een ‘verklaring van de universele rechten van de grondstoffen’. Dit bouwproject zet ook al duidelijke stappen in de richting van de aanstaande zogenaamd Derde Industriële Revolutie zoals die bedacht is door een Amerikaanse topeconoom, Jeremy Rifkin. Hierin maakt hij een einde aan het verbruiken van fossiele brandstoffen en ontwerpt hij een nieuwe economie die volledig duurzaam en geheel zelfvoorzienend is.

  De ontwikkelingen in de gezondheidszorg vertonen een paar ernstige problemen: de kosten dreigen volledig onbetaalbaar te worden en zullen er straks nog wel genoeg helpende handen aan het bed zijn. Ook hierin vertoont het project Natuurlijk Gaia een groot oplossend vermogen: gezamenlijk gebruik maken van een aantal voorzieningen en een enorme drempelverlaging in het bieden van mantelzorg en het creëren van een woonomgeving die een enorm appèl doet op het bevorderen van het eigen oplossend vermogen van de bewoners. Dit alles op een prachtige plek midden in de natuur met een fantastisch ontwerp dat gekenmerkt wordt door organische vormen en natuurlijke materialen. En dan ook nog onder de bezielende (bege)leiding van Marion die haar sporen verdiend heeft in de opleiding en begeleiding van patiënten, kinderen en professionals die met dementerende ouderen te maken hebben. Zij verstaat de kunst om het beste en het meest wezenlijke in de ander naar boven te halen. Dus, wie heeft er nou geen zin in om zich te vestigen in zo’n buitenkanselijk woonproject? Door te kiezen voor projecten als Natuurlijk Gaia leveren we een grote bijdrage aan de redding van Gaia en oefenen we onszelf in het verhogen van het respect voor Moeder Aarde en alles wat daarop leeft en bevorderen we in hoge mate ons eigen gezondheid.

  Hans Reijnen
 • Initiatiefnemer Ecodorp Boekel: één van de tien Kiemen van Het Nieuwste Brabant

  Ad Vlems

  Natuurlijk Gaia en Ecodorp Boekel zijn als een hechte zus en broer. Ze lijken op elkaar, maar hebben toch een heel eigen karakter. Bij Natuurlijk Gaia staat de mens centraal en wordt de zorg weer menselijk. Datgene wat goed was aan vroeger, dat je zorgde voor elkaar, komt weer tot leven in Venhorst, een dorpje in onze gemeente Boekel. Natuurlijk Gaia wordt een voorbeeld voor toekomstige woonwijken, waar gezondheid bevorderd wordt door gezonde voeding, waar rust gevonden wordt in de meditatieruimte, waar kinderen kunnen spelen in de zwemvijver en waar gezelschap gevonden wordt in de herberg. Het is ook een plek waar mantelzorg gemakkelijker wordt gemaakt, want wie er komt wonen, voelt zich medeverantwoordelijk voor de buurman die vergeetachtig wordt of moeilijk ter been is geworden.

  En als mijn zus hulp nodig heeft, dan staat haar broer voor haar klaar. Dat niet alleen, broer en zus leren beiden van elkaar op deze boeiende reis om in Boekel twee woonwijken van de toekomst te realiseren.

  Ad Vlems
 • Architekt Natuurlijk Gaia

  Ir. Huub van Laarhoven

  Ik heb ongeveer 40 jaar gezocht naar de essentie en het belang van een goede gebouwde omgeving. En het is heel eenvoudig: de mens in verbondenheid met de natuur moet centraal staan bij het maken van gebouwen en woonomgevingen. Mede door mijn levensweg heb ik ontdekt dat de zin van ons bestaan voor een groot deel samenvalt met dienstbaarheid.

  Het allermooist voor mij, als architect / ontwerper, is dan ook een woonomgeving te maken waar mensen zichzelf kunnen zijn, zichzelf kunnen ontwikkelen en vanuit een samenwerking elkaar vanzelfsprekend steunen en helpen en gelukkig zijn. De natuur in de vorm van tuinen, bomen , planten en gebouwen heeft hierbij een belangrijke bindende en helende functie.

  Middels helende architectuur en stedenbouw is het mogelijk een gezonde en zelfs een gezond makende woonomgeving te realiseren. Dit is dan ook mijn grootste passie. Vanuit eenheid met de natuur een gezonde woonomgeving met elkaar creëren. Daarom ben ik zo blij dat ik mijn passie kan uitleven in het project “Natuurlijk Gaia”. De uitwerking van de plannen zal dan ook in nauwe samenwerking met de toekomstige bewoners en zijn omgeving moeten gaan plaats vinden.

  Ir. Huub van Laarhoven