Woonplan Natuurlijk Gaia

Visie en gedachte

Belangrijk uitgangspunt voor ons bureau, van Laarhoven Combinatie, is ontwerpen gebaseerd op “Healing Environment”. Dit is een wijze van ontwerpen die vroeger gebezigd werd in oude culturen als Egyptenaren, Maya’s, de kathedralen, Stonehenge. Deze ontwerpuitgangspunten, gebaseerd op de Heilige geometrie, zijn in onze westerse wereld verloren gegaan. De intuïtie speelt hierbij een zeer belangrijke rol. Op dit moment tonen wetenschappelijke onderzoeken aan dat patiënten in ziekenhuizen in een helende omgeving sneller herstellen. Gebruikmakend van deze principes bij het ontwerpen van omgevingen en gebouwen ontstaat er een woonomgeving waarbij gebruikers meer in harmonie met elkaar, met zichzelf en met de natuur / omgeving leven.

Het uitgangspunt voor Van Laarhoven’s bouw- en ontwerppraktijk is een woonomgeving te maken waarbij het welbevinden van de gebruikers het allerbelangrijkste is. Hier begint voor ons dan ook duurzaam bouwen. “Wonen in een prettige omgeving.” Het gevoel dat je thuis op vakantie bent. Door een vormgeving, gebaseerd op de Heilige Geometrie, het gebruik van gezonde, natuurlijke materialen en kleuren en een perfecte relatie met de omgeving en de natuur, ontstaat een woonomgeving die gezond en helend werkt.

Meer over onze visie vindt u op deze website en op www.vanlaarhovencombinatie.nl

 • Ultieme afstemming op de natuur en omgeving

  Uitgangspunten ontwerp

  De eenvoud en uitstraling van oude nederzettingen, met een ultieme afstemming op de omgeving / natuur is de basis voor het ontwerp “GAIA”. De cirkel is hierbij het structuurelement waaraan het ontwerp zijn basis ontleend. Het is een kapstok waaraan vele varianten kunnen worden opgehangen.

  Uitgangspunten ontwerp
 • Vervolg:

  Uitgangspunten ontwerp

  Als eerste de lemniscaat die het hele plan omvat. Dan de kleinere cirkel die het plein markeert. Aan dit plein ligt de herberg en de lemniscaat wordt gevormd door 2x 12 cirkel woningen die als kralen aan een snoer zijn geregen en zo de pleinwand vormen.

  Het midden van de woning is de kleinste cirkel die het centrum van de woning vormt en door het licht in het dak de relatie legt met de hemel, het universum.Als symbool staat de cirkel voor: Eenheid, samen, geheel, eeuwigheid en oneindigheid. De cirkelvorm voegt zich optimaal in de natuurlijke omgeving en geeft iedere woning zijn eigenheid en privacy. Daarnaast is de woning alzijdig gericht, waardoor de relatie met het fraaie omliggende landschap optimaal is. Als symbool staat de lemniscaat voor: oneindig, samen en harmonie.

  Uitgangspunten ontwerp
Marion van den Waardenberg

Marion van den Waardenberg

Initiatiefneemster

Natuurlijk Gaia staat voor menselijkheid, samenwerking, natuur, schoonheid, eenvoud en levenskwaliteit.

 • Sfeer van een Zuid Frans dorpje

  Woningen

  Het schetsontwerp geeft een impressie van de sfeer van de woonomgeving en de individuele woningen. Belangrijk is dat saamhorigheid, middels plein en landschap, en optimale privacy in harmonie met elkaar bestaan.

  Er ontstaat zo een sfeer van een Zuid Frans dorpje in een fraai landschappelijke omgeving. Een van onze belangrijkste ontwerp-uitgangspunten is samenwerking. Samenwerking tussen alle betrokken partners bij het bouwproces.

  Bij dit integraal ontwerpen is het overleg en contact met de bewoners van levensbelang. Het ontwerp is vooral een impressie van hoe het gebouw op die plek het beste met de natuur een verbond aangaat.

  In overleg met de individuele bewoners moet dit geoptimaliseerd worden. De varianten zijn dan ook bedoeld om enkele van vele mogelijkheden binnen de basis cirkel aan te geven.

  Materiaalkeuze, kleuren, detaillering enz. moet worden bepaald in onderling overleg. Wij zijn uitgegaan van ecologische en gezonde materialen. Er wordt straks gekozen voor Houtskeletbouw voorzien van stucwerk en houten afwerking.

  Lees meer over de type woningen
  Woningen

Duurzaam en ecologisch ontwerp

De cirkel als basis

De cirkel, bolvorm, is de meest compacte vorm met een optimale verhouding tussen en geveloppervlakte. Energieverlies wordt hierdoor beperkt.De cirkel als basis geeft de mogelijkheid om de woning met de zon mee te laten draaien. Op deze manier kunnen we vanuit de situatie optimaal passief bouwen: het benutten van de zon in de winter, terwijl deze in de zomer zo veel mogelijk buiten gehouden wordt. Op een eenvoudige manier zijn vanuit een perfect ensemble vele plattegronden mogelijk: uitgaande van uitzicht en bezinning. Wij streven zoveel mogelijk t.a.v. duurzaamheid:

 • Duurzaam casco als uitgangspunt voor energieneutrale woning
 • EPC = 0. Het energieverbruik is gelijk aan de energieopwekking van het toegepaste energiesysteem. (Dit kan b.v. PV of bodemwarmte zijn)
 • GPR, duurzaamheidslabel , minimaal 7,5-
 • Verwerking hemelwater afgestemd op landschap: waterberging binnen het plangebied, berging tevens infiltratievoorziening.
 • Optie voor hergebruik binnen de woning.
 • De woningen worden optimaal geïsoleerd.

Hennepbouw

Energie-neutrale woningen

Het realiseren van bereikbare, energie-neutrale woningen is mogelijk door te kiezen voor een in Nederland compleet nieuwe bouwmethode. Deze nieuwe methode is ”Hennep bouw”. Door gebruik te maken van deze in Engeland ontwikkelde bouwmethode is het niet alleen mogelijk een veel hogere energieprestatie te halen maar ook een veel gezonder en comfortabeler binnenklimaat te realiseren. Door hiervoor te kiezen wordt tevens een grote stap gezet in het behalen van de GPR-Gebouw scores.

Voordelen Hennepbouw-methode:

* Hoge isolatiewaarde (Rc= 6,0)

* Hennepbouw heeft een hoge warmtecapaciteit- onbrandbaar

* Hennepbouw zorgt voor een gezond binnenklimaat

* Hennepbouw zorgt voor vochtregulering

* Opslag van CO2 (30-40 kg per m2 wand)

* 100% hernieuwbare grondstoffen

* Hennep is volledig recyclebaar

* Niet duurder dan traditionele bouwmethodes.

 • Meer weten over Natuurlijk Gaia?

  Wij beantwoorden je vragen graag.

  Heb je interesse, een vraag of wil je graag vrijblijvend spreken met één van de toekomstige bewoners?

  Neem contact op